Search form

ยอห์น 6:30

30หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “ถ้า​จาอั้น ต้าน​จะ​เยียะ​หมายสำคัญ​อะหยัง​เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​หัน​และ​เจื้อ​วางใจ๋​ต้าน​ได้ ต้าน​จะ​เยียะ​อะหยัง​พ่อง