Search form

ยอห์น 6:35

35พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​หื้อ​จีวิต คน​ตี้​มา​หา​เฮา​ก็​จะ​บ่อยาก​กิ๋น​ข้าว​แหม แล้ว​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​เฮา​ก็​จะ​บ่อยาก​กิ๋น​น้ำ​แหม​เลย