Search form

ยอห์น 6:42

42และ​หมู่​จาว​ยิว​ก็​อู้​กั๋น​แหม​ว่า “นี่​เยซู ลูกบ่าว​โยเซฟ​บ่ใจ้​กา ป้อ​แม่​ของ​เขา​เฮา​ก็​ฮู้จัก แล้ว​เขา​อู้​ได้​จาใด​ว่า ‘เฮา​ลง​มา​จาก​สวรรค์’ ”