Search form

ยอห์น 6:5

5เมื่อ​พระองค์​เหงย​หน้า​ขึ้น​มา ก็​หัน​หมู่​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​ปา​กั๋น​มา​หา พระองค์​ก็​อู้​กับ​ฟีลิป​ว่า “เฮา​จะ​ซื้อ​ของกิ๋น​ตี้​ไหน​เถิง​จะ​ปอ​เลี้ยง​คน​ตึงหมด​นี้”