Search form

ยอห์น 6:61

61พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​จ่ม​กั๋น​เรื่อง​นี้ พระองค์​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “กำสอน​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​บ่ใค่​เจื้อ​เฮา​แหม​กา