Search form

ยอห์น 6:63

63พระวิญญาณ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์ แต่​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย กำ​อู้​ตี้​เฮา​ได้​บอก​กับ​หมู่​ต้าน​มา​จาก​พระวิญญาณ​และ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์