Search form

ยอห์น 7

หมู่​น้อง​บ่าว​พระเยซู​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์

1หลังจาก​นั้น​พระเยซู​ก็​เตียว​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลิลี พระองค์​บ่อยาก​ไป​แคว้น​ยูเดีย ย้อน​ว่า​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​เซาะ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ฆ่า​พระองค์ 2ต๋อน​นั้น​ใก้​งาน​อยู่​เพิง​ของ​จาว​ยิว 3หมู่​น้องบ่าว​ของ​พระองค์​ก็​บอก​ว่า “อ้าย​น่า​จะ​ไป​แคว้น​ยูเดีย เปื้อ​หมู่​สาวก​ของ​อ้าย​จะ​ได้​หัน​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​อ้าย​เยียะ 4ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ใค่​มี​จื้อ​เสียง​จะ​บ่เยียะ​อะหยัง​ใน​ตี้​ลับๆ กั๋น ไหนๆ อ้าย​ก็​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​หมู่​นี้​อยู่​แล้ว ก็​หื้อ​คน​ตึง​โลก​ฮู้​ไป​เลย​ก่า” 5แม้​แต่​น้อง​บ่าว​ของ​พระองค์​ยัง​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​เลย 6พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ยัง​บ่เถิง​เวลา​ของ​เฮา​เตื้อ แต่​หมู่​น้อง​ไป​เวลา​ไหน​ก็​ได้ 7คน​ใน​โลก​นี้​เขา​บ่มี​อะหยัง​หื้อ​จัง​หมู่​น้อง แต่​หมู่​เขา​จัง​เฮา​ย้อน​เฮา​บอก​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​บ่ดี 8หมู่​น้อง​ไป​กั๋น​เต๊อะ เฮา​ยัง​บ่พร้อม​ตี้​จะ​ไป​เตื้อ ย้อน​ยัง​บ่เถิง​เวลา​ของ​เฮา” 9หลังจาก​ตี้​อู้​จาอั้น พระองค์​ก็​อยู่​ใน​แคว้น​กาลิลี​ต่อ

10บ่ากอง​หมู่​น้องบ่าว​ของ​พระองค์​ไป​ฮ่วม​งาน​แล้ว พระองค์​ก็​ตวย​ไป​เมื่อลูน​โดย​บ่ใค่​หื้อ​ใผ​ฮู้​ใผ​หัน 11หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ก่ำลัง​เซาะ​ผ่อ​หา​พระองค์​ใน​งาน หมู่​เขา​ก็​ถาม​ว่า “ป้อจาย​คน​นั้น​อยู่​ไหน”

12คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น​ก็​ปา​กั๋น​ซูบซาบ​เรื่อง​พระองค์​กั๋น​ขนาด พ่อง​ก็​ว่า “เขา​ก็​เป๋น​คน​ดี​ลอ” พ่อง​ก็​ว่า “บ่ใจ้ เขา​เป๋น​คน​ขี้​จุ​ขี้​ล่าย” 13แต่​บ่มี​ใผ​ก้า​อู้​เรื่อง​พระองค์​อย่าง​เปิดเผย ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​กั๋ว​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว

กำสอน​ของ​พระเยซู

14บ่ากอง​เถิง​หละหว่าง​ก๋าง​งาน​อยู่​เพิง​ของ​จาว​ยิว พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระวิหาร แล้ว​ตั้ง​เก๊า​สั่ง​สอน​หมู่​คน 15เมื่อ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ได้​ยิน​กำสอน​ของ​พระองค์​ก็​งืด แล้ว​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​บ่ได้​เฮียน​มา แล้ว​จาใด​เขา​ฮู้​นัก​แต๊ะ”

16พระเยซู​ตอบ​ว่า “กำสอน​ของ​เฮา​นั้น​บ่ใจ้​เป๋น​กำ​ของ​เฮา แต่​มา​จาก​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา 17ใผ​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​ก็​จะ​ฮู้​ว่า​กำ​ตี้​เฮา​สอน​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า​กาว่า​เฮา​อู้​ขึ้น​มา​คน​เดียว 18คน​ตี้​อู้​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋วเก่า​ก็​เซาะ​หา​เกียรติ​ใส่​ตั๋ว แต่​คน​ตี้​เซาะ​หา​เกียรติ​หื้อ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เขา​มา คน​นั้น​เนาะ​ก็​เป๋น​คน​ตี้​จริงใจ๋​กับ​บ่จุ​ใผ​ตวย 19โมเสส​ได้​หื้อ​บท​บัญญัติ​กับ​หมู่​ต้าน​บ่ใจ้​กา แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น​สัก​คน แล้ว​จาใด​หมู่​ต้าน​เซาะ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ฆ่า​เฮา​จ๋น​ได้”

20หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​โดน​ผี​เข้า​ก๋า ใผ​จะ​ฆ่า​ต้าน”

21พระเยซู​ตอบ​ว่า “เฮา​ได้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​อย่าง​นึ่ง แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​ปา​กั๋น​งืด 22โมเสส​ได้​หื้อ​กฎ​เกี่ยวกับ​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต (​แต๊ๆ บ่ใจ้​โมเสส​ตี้​เป๋น​คน​ตั้ง​หื้อ แต่​เป๋น​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​) แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​เยียะ​พิธี​สุหนัต​หื้อ​กับ​หละอ่อน​ป้อจาย​ตั๊ด​วัน​สะบาโต 23ถ้า​วัน​สะบาโต​หมู่​ต้าน​ยัง​เยียะ​พิธี​สุหนัต​หื้อ​หละอ่อน​ป้อจาย​ได้ เปื้อ​บ่หื้อ​ผิด​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​มา​โขด​เฮา​ตี้​เฮา​ฮักษา​คนๆ นึ่ง​หื้อ​หาย​เป๋น​ปกติ​ใน​วัน​สะบาโต​เยียะ​หยัง 24บ่ดี​ตัดสิน​ใผ​ต๋าม​ตี้​หัน​ตังนอก แต่​หื้อ​ตัดสิน​ไป​ต๋าม​ความ​จริง”

หมู่​คน​สงสัย​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์

25บาง​คน​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ถาม​กั๋น​ว่า “คน​นี้​บ่ใจ้​กา​ตี้​หมู่​ผู้​นำ​ฮิ​หา​ฮ่อม​จะ​ฆ่า 26แต่​ผ่อ​ลอ เขา​ก่ำลัง​อู้​อยู่​ใน​ตี้​สาธารณะ แต่​หมู่​ผู้​นำ​ก็​บ่มี​ใผ​ว่า​เขา​สัก​คน หมู่​ผู้​นำ​มั่นใจ๋​แล้ว​กา ว่า​เขา​เป๋น​พระคริสต์ 27แต่​เฮา​ฮู้​ว่า​คน​นี้​มา​จาก​ไหน ถ้า​พระคริสต์​มา​แต๊ ก็​จะ​บ่มี​ใผ​ฮู้​ว่า​พระองค์​มา​จาก​ไหน”

28ต๋อน​ตี้​พระเยซู​สอน​อยู่​บริเวณ​พระวิหาร พระองค์​ก็​เอิ้น​หื้อ​กู้​คน​ได้​ยิน​ว่า “แม่น​แล้ว หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​เฮา และ​ฮู้​ว่า​เฮา​ลุก​ไหน​มา เฮา​บ่ได้​มา​โดย​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ตั๋วเก่า แต่​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​นั้น​อู้​แต่​ความ​จริง​และ​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้จัก​พระองค์ 29แต่​เฮา​ฮู้จัก​พระองค์​ย้อน​เฮา​มา​จาก​พระองค์​และ​พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา”

30หมู่​เขา​ก็​หา​ตาง​จะ​ยับ​พระเยซู แต่​บ่มี​ใผ​ยับ​พระองค์​ได้​ย้อน​บ่เถิง​เวลา​ของ​พระองค์​เตื้อ 31แต่​มี​หลาย​คน​ใน​หมู่​นั้น​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์ หมู่​เขา​ก็​อู้​ว่า “เมื่อ​พระคริสต์​มา​นั้น พระองค์​จะ​เยียะ​หมายสำคัญ​นัก​เหลือ​ตี้​ป้อจาย​คน​นี้​เยียะ​กา”

หมู่​จาว​ยิว​ส่ง​คน​ไป​ยับ​พระเยซู

32บ่ากอง​หมู่​ฟาริสี​ได้​ยิน​ว่า​คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​เล่า​เรื่อง​พระเยซู หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี​ก็​เลย​ส่ง​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ไป​ยับ​พระองค์ 33แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แหม​บ่เมิน แล้ว​ก็​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา 34หมู่​ต้าน​จะ​ตวย​เซาะ​หา​เฮา​แต่​ก็​จะ​บ่ปะ กับ​ตี้​ตี้​เฮา​ไป​นั้น​หมู่​ต้าน​ไป​บ่ได้”

35หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “เขา​จะ​ไป​ตี้​ไหน​ตี้​หมู่​เฮา​จะ​ตวย​เซาะ​หา​เขา​บ่ปะ เขา​จะ​ไป​หา​จาว​ยิว​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​อยู่​เมือง​กรีก แล้ว​สอน​จาว​กรีก​ตี้​หั้น​กา 36ตี้​เขา​อู้​ว่า ‘หมู่​ต้าน​จะ​ตวย​เซาะ​หา​เฮา​แต่​ก็​จะ​บ่ปะ’ กับ ‘ตี้​ตี้​เฮา​ไป​นั้น​หมู่​ต้าน​ไป​บ่ได้’ หมายความ​ว่า​จาใด”

แม่น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต

37ใน​วัน​สุดต๊าย​ของ​งาน​อยู่​เพิง​เซิ่ง​เป๋น​วัน​สำคัญ​ตี้​สุด พระเยซู​ยืน​ขึ้น​แล้ว​ก็​ฮ้อง​เอิ้น​ว่า “ใผ​ตี้​ใค่​อยาก​กิ๋น​น้ำ​หื้อ​มา​หา​เฮา​แล้ว​กิ๋น​เหีย 38คน​ตี้​เจื้อ​วาง​ใจ๋​เฮา​ก็​เป๋น​เหมือน​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า ‘แม่น้ำ​ตี้​มี​สาย​น้ำ​เลี้ยง​จีวิต​จะ​ไหล​จาก​หัวใจ๋​ของ​เขา​ออก​มา’39ตี้​พระเยซู​อู้​จาอั้น​พระองค์​หมาย​เถิง​พระวิญญาณ เซิ่ง​ถ้า​ใผ​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์ ก็​จะ​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​ไป แต่​ยัง​บ่มี​ใผ​ได้​ฮับ​ต๋อน​นั้น ย้อน​พระเยซู​ยัง​บ่ได้​ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ ของ​พระองค์​เตื้อ

หมู่​คน​เถียง​กั๋น​เรื่อง​พระเยซู

40บ่ากอง​หมู่​คน​ได้​ยิน​จาอั้น บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​คน​นี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น​แน่ๆ” 41บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “เขา​เป๋น​พระคริสต์” บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “พระคริสต์​จะ​มา​จาก​แคว้น​กาลิลี​ได้​จาใด 42พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​บ่ใจ้​กา ว่า​พระคริสต์​จะ​มา​จาก​เจื๊อ​สาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด กับ​มา​จาก​หมู่บ้าน​เบธเลเฮม​เมือง​ตี้​ดาวิด​เกย​อยู่” 43ย้อน​จาอั้น​ก็​เกิด​ก๋าน​แตกแยก​กั๋น​ใน​หมู่​เขา​เรื่อง​พระเยซู 44บาง​คน​ใค่​ยับ​พระองค์ แต่​บ่มี​ใผ​เยียะ​จาอั้น

ผู้นำ​จาว​ยิว​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู

45จาอั้น​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ก็​ปิ๊ก​ไป​หา​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​หมู่​ทหาร​ว่า “เยียะ​หยัง​หมู่​สู​บ่ยับ​เขา​มา”

46หมู่​ทหาร​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บ่เกย​ได้​ยิน​ใผ​อู้​อย่าง​เขา​เลย”

47หมู่​ฟาริสี​ก็​อู้​ว่า “หมู่​สู​หลง​กำ​จุ​ของ​เขา​ไป​ตวย​กา 48ผ่อ​ลอ มี​ใผ​ใน​หมู่​ผู้​นำ​กาว่า​หมู่​ฟาริสี​ตี้​หลง​เจื้อ​เขา​พ่อง 49บ่มี​เลย​แม่น​ก่อ แต่​คน​หมู่​นี้​ตี้​บ่ฮู้​บท​บัญญัติ พระเจ้า​ก็​สาป​แจ้ง​หมู่​เขา​อยู่​แล้ว”

50นิโคเดมัส คน​ตี้​เกย​ไป​หา​พระเยซู​ก่อน​หน้า​นี้ กับ​เป๋น​ผู้นำ​คน​นึ่ง​ของ​จาว​ยิว เขา​ก็​ถาม​ว่า 51“บท​บัญญัติ​ของ​เฮา​บ่หื้อ​ตัดสิน​ใผ​ก่อน​ตี้​จะ​ฟัง​เขา​อู้ กับ​ฮู้​ว่า​เขา​เยียะ​อะหยัง​บ่ใจ้​กา”

52หมู่​เขา​ก็​อู้​กับ​นิโคเดมัส​ว่า “ต้าน​ก็​ลุก​แคว้น​กาลิลี​มา​เหมือน​เขา​ตวย​กา ลอง​ไป​เซาะ​ผ่อ​ใน​พระคัมภีร์​ลอ แล้ว​ต้าน​จะ​ฮู้​ว่า บ่มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ลุก​กาลิลี​มา​เลย”

53แล้ว​หมู่​เขา​ตึงหมด​ก็​แยก​ย้าย​กั๋น​ปิ๊ก​บ้าน