Search form

ยอห์น 7:14

กำสอน​ของ​พระเยซู

14บ่ากอง​เถิง​หละหว่าง​ก๋าง​งาน​อยู่​เพิง​ของ​จาว​ยิว พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระวิหาร แล้ว​ตั้ง​เก๊า​สั่ง​สอน​หมู่​คน