Search form

ยอห์น 7:18

18คน​ตี้​อู้​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋วเก่า​ก็​เซาะ​หา​เกียรติ​ใส่​ตั๋ว แต่​คน​ตี้​เซาะ​หา​เกียรติ​หื้อ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เขา​มา คน​นั้น​เนาะ​ก็​เป๋น​คน​ตี้​จริงใจ๋​กับ​บ่จุ​ใผ​ตวย