Search form

ยอห์น 7:22

22โมเสส​ได้​หื้อ​กฎ​เกี่ยวกับ​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต (​แต๊ๆ บ่ใจ้​โมเสส​ตี้​เป๋น​คน​ตั้ง​หื้อ แต่​เป๋น​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​) แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​เยียะ​พิธี​สุหนัต​หื้อ​กับ​หละอ่อน​ป้อจาย​ตั๊ด​วัน​สะบาโต