Search form

ยอห์น 7:26

26แต่​ผ่อ​ลอ เขา​ก่ำลัง​อู้​อยู่​ใน​ตี้​สาธารณะ แต่​หมู่​ผู้​นำ​ก็​บ่มี​ใผ​ว่า​เขา​สัก​คน หมู่​ผู้​นำ​มั่นใจ๋​แล้ว​กา ว่า​เขา​เป๋น​พระคริสต์