Search form

ยอห์น 7:31

31แต่​มี​หลาย​คน​ใน​หมู่​นั้น​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์ หมู่​เขา​ก็​อู้​ว่า “เมื่อ​พระคริสต์​มา​นั้น พระองค์​จะ​เยียะ​หมายสำคัญ​นัก​เหลือ​ตี้​ป้อจาย​คน​นี้​เยียะ​กา”