Search form

ยอห์น 7:37

แม่น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต

37ใน​วัน​สุดต๊าย​ของ​งาน​อยู่​เพิง​เซิ่ง​เป๋น​วัน​สำคัญ​ตี้​สุด พระเยซู​ยืน​ขึ้น​แล้ว​ก็​ฮ้อง​เอิ้น​ว่า “ใผ​ตี้​ใค่​อยาก​กิ๋น​น้ำ​หื้อ​มา​หา​เฮา​แล้ว​กิ๋น​เหีย