Search form

ยอห์น 7:42

42พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​บ่ใจ้​กา ว่า​พระคริสต์​จะ​มา​จาก​เจื๊อ​สาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด กับ​มา​จาก​หมู่บ้าน​เบธเลเฮม​เมือง​ตี้​ดาวิด​เกย​อยู่”