Search form

ยอห์น 7:45

ผู้นำ​จาว​ยิว​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู

45จาอั้น​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ก็​ปิ๊ก​ไป​หา​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​หมู่​ทหาร​ว่า “เยียะ​หยัง​หมู่​สู​บ่ยับ​เขา​มา”