Search form

ยอห์น 8:14

14พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เถิง​เฮา​เป๋น​พยาน​หื้อ​ตั๋ว​เก่า แต่​สิ่ง​ตี้​เฮา​อู้​มา​นั้น​ก็​เป๋น​ความ​จริง ย้อน​ว่า​เฮา​ฮู้​ว่า​ตั๋ว​เฮา​ลุก​ไหน​มา​กับ​ก่ำลัง​จะ​ไป​ไหน แต่​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​ว่า​เฮา​ลุก​ไหน​มา​กาว่า​ก่ำลัง​จะ​ไป​ไหน