Search form

ยอห์น 8:2

2ต๋อน​เจ๊ามืด​วัน​ถัด​มา พระองค์​ก็​ปิ๊ก​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​แหม​เตื้อ​นึ่ง คน​ตังหลาย​ก็​มา​หา​พระองค์ แล้ว​พระองค์​ก็​นั่ง​ลง​สั่ง​สอน​คน​หมู่​นั้น