Search form

ยอห์น 8:20

20ต๋อน​ตี้​พระองค์​อู้​เถิง​สิ่ง​หมู่​นี้ พระองค์​ก่ำลัง​สั่ง​สอน​อยู่​ใน​ห้อง​ตั้ง​ตู้​ถวาย​อยู่​ใน​บริเวณ​พระวิหาร แล้ว​บ่มี​ใผ​มา​ยับ​พระองค์ ย้อน​ยัง​บ่เถิง​เวลา​ของ​พระองค์​เตื้อ