Search form

ยอห์น 8:25

25หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “แล้ว​ต้าน​เป๋น​ใผ” พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​เป๋น​คน​นั้น​ตี้​เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ตั้งแต่​เก๊า​แล้ว