Search form

ยอห์น 8:33

33หมู่​เขา​อู้​ว่า “หมู่​เฮา​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม บ่เกย​เป๋น​ขี้ข้า​ใผ เยียะ​หยัง​อาจ๋ารย์​อู้​ว่า ‘หมู่​ต้าน​จะ​มี​อิสระ’ ”