Search form

ยอห์น 8:37

37เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม แต่​หมู่​ต้าน​ฮิ​หา​ตาง​จะ​ฆ่า​เฮา ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่ยอมฮับ​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา