Search form

ยอห์น 8:39

39หมู่​เขา​อู้​ว่า “อับราฮัม​เป๋น​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​เฮา” พระเยซู​เลย​อู้​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม​แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เยียะ​ต๋าม​ตี้​อับราฮัม​เยียะ