Search form

ยอห์น 8:41

41หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​ตี้​ป้อ​ของ​หมู่​ต้าน​เยียะ” หมู่​จาว​ยิว​ก็​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “หมู่​เฮา​บ่ใจ้​ลูก​จู๊ พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​เป๋น​ป้อ​ของ​หมู่​เฮา”