Search form

ยอห์น 8:44

44หมู่​ต้าน​มา​จาก​ป้อ​ของ​หมู่​ต้าน​คือ​มาร แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​ใค่​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​ป้อ​หมู่​ต้าน ตั้งแต่​เก๊า​มาร​ก็​เป๋น​ฆาตกร และ​บ่เกย​อยู่​ฝ่าย​ความ​จริง​เลย ย้อน​มัน​บ่มี​ความ​จริง​ใน​ตั๋ว​ของ​มัน เมื่อ​มัน​อู้​กำ​จุ มัน​ก็​เยียะ​ต๋าม​สันดาน​ของ​มัน ย้อน​ว่า​มัน​ขี้​จุ​กับ​เป๋น​ป้อ​ของ​ก๋าน​จุ