Search form

ยอห์น 8:48

พระเยซู​เป๋น​อยู่​ก่อน​อับราฮัม​เกิด

48หมู่​จาว​ยิว​ก็​อู้​ว่า “หมู่​เฮา​อู้​ผิด​ตี้​ไหน ตี้​ว่า​ต้าน​เป๋น​จาว​สะมาเรีย กับ​โดน​ผี​เข้า​ตวย”