Search form

ยอห์น 8:50

50เฮา​บ่เซาะ​หา​กำ​ยกย่อง​สรรเสริญ​หื้อ​ตั๋ว​เก่า แต่​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​เซาะ​หา​หื้อ​เฮา และ​พระองค์​ก็​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​เข้า​ข้าง​เฮา