Search form

ยอห์น 8:7

7หมู่​เขา​ก็​เข​หื้อ​พระองค์​ตอบ​ติกๆ แล้ว​พระองค์​ก็​เลย​ลุก​ขึ้น​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ใน​หมู่​ต้าน​คน​ใด​บ่มี​บาป​เลย ก็​หื้อ​เอา​บ่าหิน​ขว้าง​นาง​ก่อน​แล่”