Search form

ยอห์น 9:11

11ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​ตอบ​ว่า “ป้อจาย​ตี้​จื้อ​เยซู​แป๋ง​ขี้เปอะ​แปด​ต๋า​ของ​เฮา​แล้ว​บอก​หื้อ​เฮา​ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​สิโลอัม เมื่อ​เฮา​ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​นั้น แล้ว​เฮา​ก็​ผ่อ​หัน​ได้”