Search form

ยอห์น 9:15

15หมู่​ฟาริสี​ก็​ถาม​เขา​ว่า เขา​ผ่อ​หัน​ได้​จาใด ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เขา​เอา​ขี้เปอะ​แปด​ต๋า​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​ก็​ไป​ล้าง​ต๋า​ก็​ผ่อ​หัน​ได้”