Search form

ยอห์น 9:17

17หมู่​ฟาริสี​ก็​เลย​ถาม​ป้อจาย​คน​นี้​แหม​ว่า “เจ้า​กึ๊ด​จาใด​เรื่อง​ป้อจาย​คน​นั้น ย้อน​เจ้า​เป๋น​คน​ตี้​เขา​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ของ​เจ้า​หาย​บอด” ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เขา​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า