Search form

ยอห์น 9:21

21แต่​เฮา​บ่ฮู้​ว่า​เยียะ​หยัง​บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​เถิง​ผ่อ​หัน​ได้ แล้ว​ใผ​เยียะ​หื้อ​เขา​หาย​บอด​เฮา​ก็​บ่ฮู้​เหมือน​กั๋น ไป​ถาม​เขา​เอา​เต๊อะ เขา​ใหญ่​แล้ว เขา​ตึง​เล่า​เรื่อง​ของ​เขา​คน​เดียว​ได้”