Search form

ยอห์น 9:24

24หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​เลย​ฮ้อง​ป้อจาย​ตี้​เกย​ต๋า​บอด​คน​นั้น​มา​แหม​เตื้อ​นึ่ง แล้ว​ก็​บอก​กับ​เขา​ว่า “เจ้า​ต้อง​สาบาน​ต่อหน้า​พระเจ้า​ว่า​จะ​อู้​ความ​จริง เฮา​ฮู้​ว่า​ป้อจาย​คน​นั้น​เป๋น​คน​บาป”