Search form

ยอห์น 9:27

27ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ไป​แล้ว แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​ฟัง จะ​หื้อ​เฮา​เล่า​แหม​เตื้อ​เยียะ​หยัง หมู่​ต้าน​ใค่​เป๋น​สาวก​ของ​เขา​ตวย​กา”