Search form

ยอห์น 9:7

7แล้ว​พระองค์​ก็​บอก​กับ​เขา​ว่า “ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​สิโลอัม​เต๊อะ” (​สิโลอัม แป๋​ว่า ใจ๊​ไป​) ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​สิโลอัม เมื่อ​ออก​ไป เขา​ก็​ผ่อ​หัน​ได้