Search form

ยอห์น 9:9

9พ่อง​ก็​อู้​ว่า “แม่น​เขา​แล้ว” พ่อง​ก็​ว่า “บ่แม่น หน้า​เหมือน​กั๋น​บ่ดาย” แล้ว​ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​บอก​ว่า “แม่น​แล้ว เป๋น​เฮา​เนียะ”