Search form

ยูดา 1:10

10แต่​คน​หมู่​นี้​อู้​ดู​แควน​ใน​สิ่ง​ตี้​ตั๋ว​เก่า​บ่เข้าใจ๋ ส่วน​เรื่อง​ตี้​หมู่​เขา​เข้าใจ๋​ต๋าม​สันดาน​ใน​ตั๋ว​อย่าง​สัตว์​ตี้​บ่มี​สมอง​นั้น ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ถูก​ทำลาย​ไป​เหีย