Search form

ยูดา 1:11

11ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​เขา ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​ตั๋ว​เหมือน​คาอิน กับ​ยอม​เยียะ​ผิด​เหมือน​บาลาอัม​ตี้​ใค่​ได้​สตางค์ หมู่​เขา​จะ​ต้อง​โดน​ลงโต้ษ​เหมือน​โคราห์​ตี้​ต่อต้าน​โมเสส​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​จาก​พระเจ้า