Search form

ยูดา 1:13

13หมู่​เขา​เป๋น​เหมือน​คลื่น​แฮง​ใน​ทะเล​ตี้​ซัด​เอา​สิ่ง​ตี้​น่า​ละอาย​ของ​ตั๋ว​ขึ้น​มา​เหมือน​ฟอง เป๋น​เหมือน​ดาว​ตี้​หลุด​ออก​จาก​หมู่ พระเจ้า​ได้​เกียม​ตี้​ตี้​มืด​ตึ๊ก​ตี้​บ่มี​วัน​เสี้ยง​สุด​หื้อ​หมู่​เขา​ไว้​แล้ว