Search form

ยูดา 1:15

15เปื้อ​ตัดสิน​กู้​คน กับ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​กู้​คน สำหรับ​กู้​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​ไป​โดย​บ่ยำเก๋ง​พระองค์ กับ​กำ​อู้​บ่ดี​ต่อ​พระเจ้า​ของ​คน​บาป​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระองค์”