Search form

ยูดา 1:17

กำ​สั่ง​สอน​กับ​กำ​เตื๋อน

17เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย หื้อ​จ๋ำ​กำ​ตี้​หมู่​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​เกย​อู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า