Search form

ยูดา 1:20

20แต่​ส่วน​หมู่​ต้าน เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย หื้อ​ก่อ​ตั๋ว​ขึ้น​บน​ความ​เจื้อ​ตี้​บริสุทธิ์​ตี้​สุด แล้ว​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จ้วย​ต้าน​อธิษฐาน