Search form

ยูดา 1:23

23หื้อ​จ้วย​ดึง​แหม​คน​หื้อ​รอด​จาก​ก๋อง​ไฟ หื้อ​เมตต๋า​กับ​คน​อื่นๆ แต่​หื้อ​หละวัง​ตั๋ว​ดีๆ หื้อ​ขี้จ๊ะ​แม้แต่​เสื้อผ้า​ตี้​เปื้อน​บาป​ของ​หมู่​เขา