Search form

ยูดา 1:24

ส่วน​สุดต๊าย​ของ​จดหมาย

24พระเจ้า​ผู้​ตี้​ฮักษา​หมู่​ต้าน​ไว้​บ่หื้อ​ก้น​ลง กับ​จะ​นำ​หมู่​ต้าน​ไป​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระสิริ​ของ​พระองค์ อย่าง​คน​ตี้​บ่มี​ต๋ำหนิ กับ​มี​ความ​จื้นจมยินดี