Search form

ยูดา 1:6

6กับ​เรื่อง​ตี้​ว่า​หมู่​ทูตสวรรค์​ตี้​บ่ปอใจ๋​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ต๋น​ตี้​พระเจ้า​หื้อ แต่​ได้​ละขว้าง​ตี้​อยู่​ของ​ตั๋ว​ไป พระเจ้า​ได้​สั่ง​ล่าม​หมู่​เขา​ไว้​โดย​เจื้อก​เหล็ก​ตี้​บ่มี​วัน​ปุด​อยู่​ใน​ตี้​ตี้​มืด เปื้อ​ถ้า​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ใน​วัน​อัน​ยิ่งใหญ่​นั้น