Search form

ยูดา 1:8

8คน​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​หมู่​นั้น​ก็​เยียะ​บาป​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​อ้าง​ว่า​หมู่​เขา​หัน​นิมิต จึง​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​ตั๋ว​เป๋น​มลทิน กับ​บ่ยอมฮับ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​ลบหลู่​หมู่​ทูตสวรรค์