Search form

ลูก๋า 1:1

เรื่อง​จีวิต​ของ​พระเยซู​เขียน​โดย​หมอ​ลูก๋า

1สวัสดี​ครับ ต้าน​เธโอฟีลัส ตี้​นับถือ มี​หลาย​คน​ลง​มือ​เขียน​เรื่องราว​ต่างๆ เซิ่ง​สำเร็จ​แล้ว​ต้ามก๋าง​หมู่​เฮา