Search form

ลูก๋า 1:13

13ทูตสวรรค์​จึง​อู้​กับ​ต้าน​ว่า “เศคาริยาห์​เหย บ่ถ้า​กั๋ว​เน่อ พระเจ้า​ฟัง​กำ​อธิษฐาน​ของ​ต้าน​แล้ว เอลีซาเบธ​เมีย​ของ​ต้าน​จะ​เกิด​ลูก​ป้อจาย หื้อ​ตั้ง​จื้อ​ลูก​ว่า​ยอห์น