Search form

ลูก๋า 1:17

17เขา​จะ​นำ​หน้า​พระองค์​โดย​อำนาจ​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​เหมือน​ตี้​เอลียาห์​เกย​มี เยียะ​หื้อ​ป้อ​คืนดี​กับ​ลูก กับ​คน​หลึ่ง​เปี่ยน​เป๋น​คน​มี​ปั๋ญญา​ของ​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เปื้อ​เกียม​คน​ใน​จ้าด​นึ่ง ​ไว้​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​มา​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า”