Search form

ลูก๋า 1:22

22เมื่อ​ต้าน​ออก​มา​แล้ว​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​บ่ได้ คน​หมู่​นั้น​ก็​กึ๊ด​ได้​ว่า​ต้าน​หัน​นิมิต​ใน​พระวิหาร ย้อน​หัน​ต้าน​เต๊ะ​ท่า​ใบ้​ใส่​หมู่​เขา​แต่​ยัง​อู้​บ่ได้