Search form

ลูก๋า 1:25

25นาง​อู้​ว่า “พระเจ้า​ได้​จ้วย​ข้าเจ้า​จาอี้ ใน​เวลา​นี้​พระองค์​เมตต๋า​ข้าเจ้า เปื้อ​จะ​บ่หื้อ​ข้าเจ้า​ได้​อาย​คน​ตังหลาย​ย้อน​บ่มี​ลูก”